БИДЕТЕ СЕКОГАШ ПОДГОТВЕНИ!

Заштитете се вие, вашето семејство и имотот.
Осигурување за секој ваш значаен сегмент.

НАСКОРО!!!

Продажни акции и промоција на новости од осигурувањето

Процес на ангажирање на посредник-брокер

Процесот на нашето ангажирање како  посредник односно брокер е преку потпишување на овластување од управителот кај правното лице, или од сопственикот на предметот ( возило-стан итн ) кога се работи за физички лица …

Осигурителни полиси за

ЗА ЖИВОТ БЕЗ ГРИЖИ!

Вега осигурување е осигурително брокерско друштво кое делува како посредник при изборот на најсоодветно осигурително покритие за секој наш клиент!

Физички лица

Не заборавајте дека вие сте најважни!
Одберете полиса за вашите потреби.

Семејство

Семејството е наш најголем приоритет, па затоа направете се што можете за да го заштиите од непријатности.

Правни лица

Заштитете го вашиот имот, вработените и обезбедете континуитет на бизнисот без разлика на сите ризици!

Услуги за државни и јавни претпријатија

Ангажирајте искусни професионалци за дефинирање на ризиците и потребното ниво на квалитет на покритиетосо економски најповолна понуда.

КЛИЕНТИ

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ

ПОДДРШКА

Наши партнери

Ставете се вие, вашето семејство и имот во безбедни раце

Контактирајте нѐ

8 + 3 =