Осигурителни услуги

Запознајте се со целокупната палета на осигурителни услуги што може да ја добиете од Вега осигурување. Доколку имате потреба од дополнителни информации слободно контактирајте нѐ.

Физички лица

Запознајте се со палетата на осигурителни продукти за физички лица

Семејства

Вега осигурување нуди богат избор на полиси за осигурување за семејства

Правни лица

Погледнете ги продуктите за осигурување за правни лица

Услуга за државни и јавни претпријатија

Осигурителни полиси наменети и скроени за државни и јавни установи