За Вега осигуривање

Неколку луѓе од различни професионални ориентации и бизниси се сретнуваат случајно и  за кратко време ја донесуваат одлуката да ги постават темелите на едно ново осигурително брокерско друштво Вега Осигурување АД Скопје.

Размилсуваме ..постои силна потреба за физичките и правните лица да бидат јасно упатени во нивните права и можности за обезбедување на нивната иднина.

Токму тоа беше нашата примарна цел при креирањето на тимот професионалци кои што ќе бидат вашите вистински претставници во светот на осигурувањето. Обезбедувајќи  ја вашата сигурност Вие ја обезбедувате не само безбедноста на вашите деца, туку и на целото општество.

Нашата улога е да работиме и делуваме како  посредници во изборот на најсоодветното осигурително покритие за секој клиент.

Експертите на Вега осигурување

Запознајте се со тимотна Вега осигурување

Горан Стојанов

Извршен директор

Зоран Маневски

Осигурителен агент

Јасмина Маџароска-Сотирова

Осигурителен агент

Давид Јовевски

Осигурителен агент